Transport kontenerów z rozdrobnionym złomem i rozładunek metodą przechyłu bezpośredniego

CELE

 • Redukcja kosztów transportu i rozładunku złomu przywożonego pociągiem
 • Zwiększenie wydajności rozładunku i segregacji złomu
 • Skrócenie czasu postoju pociągu w fabryce. Redukcja zajętości torów
 • Unikanie wyładunku złomu w godzinach nocnych ze względu na bliskość siedzib ludzkich

JAK PRACOWANO PRZED OPTYMALIZACJĄ?

 • W pierwszej kolejności złom należało załadować na samochody ciężarowe w zakładzie rozdrabniania i przewieźć go na składowisko w pobliżu bocznicy, gdzie następował rozładunek. Po podstawieniu pociągu złom trzeba było załadować na odpowiednie wagony
 • Po przyjeździe pociągu do fabryki złom przenoszono przy użyciu żurawia obrotowego na samochody ciężarowe o ładowności 25 t, które następnie transportowały go na składowisko docelowe. Do tego konieczny był jeden żuraw obrotowy i cztery samochody ciężarowe kursujące na zmianę. Łączny czas trwania całej operacji wynosił od 8 do 10 godzin
 • Pociągi trzeba było rozładowywać na zmianie porannej, aby ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców pobliskich zabudowań
 • Ponadto przez cały czas trwania rozładunku na składowisku niezbędna była fizyczna obecność klasyfikatora oraz żurawia obrotowego do odbioru złomu i układania go w stosy
 • Dodatkowo należy wspomnieć o wysokim obciążeniu wagi samochodowej

JAK OBECNIE WYGLĄDA PRACA?

Zaprojektowano i wyprodukowano specjalne 20-stopowe kontenery na złom o wzmocnionej konstrukcji, dostosowane do załadunku i transportu pociągiem, homologowane we współpracy z operatorem kolejowym.

 • Puste kontenery transportowane są na specjalnych platformach do rozdrabniarki, gdzie w godzinach najmniejszego obciążenia następuje ich bezpośredni załadunek przy użyciu tego samego żurawia obrotowego, który wykorzystywany jest podczas rozdrabniania
 • Napełnione kontenery transportowane są na platformach na bocznicę, gdzie wstawiane są następnie na wagony przy użyciu ładowacza czołowego
 • Około północy pociąg ze złomem przyjeżdża do fabryki, gdzie kontenery przenoszone są z wagonów bezpośrednio na platformy transportowe przy użyciu ładowacza czołowego
 • Na miejsce zdjętych kontenerów ze złomem na wagony wstawia się kontenery puste
 • Rozładunek całego pociągu trwa nie dłużej niż 2 godziny. Pociąg opuszcza fabrykę i zwalnia miejsce na bocznicy dla kolejnego pociągu
 • Następnie platformy przewożone są na składowisko złomu przy użyciu ciągnika siodłowego i ustawiane przed odpowiednią pryzmą
 • Nad ranem kolejny ładowacz czołowy z obrotnicą opróżnia wszystkie kontenery. W tym procesie wykorzystywany jest również klasyfikator i żuraw obrotowy
 • Po rozładowaniu kontenery transportowane są z powrotem na bocznicę

EFEKTY

 • Skrócenie czasu rozładunku o 75%
 • Sprawniejsze opróżnianie kontenerów i segregacja złomu w elastycznych godzinach
 • Redukcja kosztów rozładunku i segregacji złomu
 • Złom można wysypywać na zmianie nocnej, ponieważ nie przeszkadza to mieszkańcom pobliskich zabudowań
 • Większa wydajność bocznicy kolejowej
 • Lepsza wydajność pracy w zakładzie pochodzenia złomu