INFORMACJE PRAWNE

DANE IDENTYFIKACYJNE

Strona internetowa www.heavymovement.com jest własnością spółki handlowej Heavymovement., S.L. (dalej w skrócie HM) z siedzibą pod adresem Calle Ferralla, 2. Pol. Ind Sant Vicenç, Castellbisbal (Kod pocztowy: 08755), Barcelona, nr identyfikacji podatkowej NIF: B-66365123, wpisanej do rejestru handlowego w Barcelonie, tom 44475, zeszyt 125, arkusz 457150, wpis B 1.

Tel.: (34) 937 799 944

Faks: (34) 937 799 038

Adres e-mail do kontaktu: info@heavymovement.com

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI PRAWNYCH:

Niniejsze informacje prawne określają ogólne warunki dostępu i korzystania z zasobów naszej witryny internetowej.

Witryna ma charakter wyłącznie informacyjny.

Materiałów dostępnych w serwisie internetowym w żadnym wypadku nie należy traktować jako porad.

HM zastrzega sobie prawo do zmiany treści serwisu internetowego w dowolnym momencie oraz modyfikacji niniejszych informacji prawnych lub innych dokumentów.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ:

Każda osoba korzystająca z serwisu internetowego staje się automatycznie użytkownikiem tego serwisu. Użytkownik zgadza się w pełni i bez zastrzeżeń z warunkami przedstawionymi w niniejszych informacjach prawnych.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z zasobów serwisu internetowego w sposób legalny, zgodny z obowiązującym prawem, ogólnie przyjętymi zasadami, w dobrej wierze i z poszanowaniem ładu społecznego.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie serwisu, jego blokadę, przeciążenie, awarię lub uniemożliwić innym użytkownikom swobodne korzystanie z serwisu.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I KORZYSTANIE Z ZASOBÓW:

HM jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej do niniejszego serwisu internetowego i wszystkich jego zasobów (tj. materiałów pisanych, zdjęć, treści audiowizualnych, oprogramowania, szaty graficznej itd.) lub posiada odpowiednie uprawnienia i zezwolenia na ich wykorzystywanie. Udostępnienie zasobów użytkownikom serwisu w żadnym wypadku nie oznacza rezygnacji, przeniesienia, przekazania ani cesji całości lub części ww. praw.

Bez wyraźnej pisemnej zgody HM zabronione jest powielanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, udostępnianie, zapisywanie i przesyłanie plików oraz przekazywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą całości lub części materiałów dostępnych w niniejszym serwisie internetowym. Logo „HM” jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Heavymovement.

Powielanie lub wykorzystywanie go bez pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych (Ustawa organiczna o ochronie danych – LOPD) oraz usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE) użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez niego pocztą elektroniczną lub w inny sposób dostępny w serwisie internetowym. Dane te będą przechowywane w należącej do Heavymovement bazie umożliwiającej odpowiednie zarządzanie informacjami. Poprzez dobrowolne przekazanie swoich danych osobowych użytkownik udziela wyraźnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub inną drogą.

HeavyMovement zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych przekazanych przez użytkowników, traktowania ich jako poufne oraz podjęcia prawnie wymaganych środków mających na celu ochronę tych danych przed zmianą, stratą, przetwarzaniem lub dostępem bez upoważnienia, przy uwzględnieniu stanu technologii.

 

Prawa użytkownika:

Zarejestrowany użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania i prostowania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z ustawą LOPD. W tym celu powinien skierować odpowiednie pismo:

Pocztą tradycyjną na adres:

Heavymovement

C/ Ferralla, 2. Pol. Ind. San Vicente

Castellbisbal – 08755 Barcelona

Pocztą elektroniczną na adres: lopd@heavymovement.com

 

Środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych:

HeavyMovement zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych przekazanych przez użytkowników, traktowania ich jako poufne oraz podjęcia prawnie wymaganych środków mających na celu ochronę tych danych przed zmianą, stratą, przetwarzaniem lub dostępem bez upoważnienia, przy uwzględnieniu stanu technologii, charakteru przechowywanych danych oraz niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone.

Mimo to użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że zabezpieczenia techniczne w sieci internetowej bywają zawodne, w związku z czym dane mogą zostać ujawnione np. w wyniku nielegalnych działań osób trzecich.

 

Analityka internetowa i pliki cookies:

Podczas korzystania z serwisu internetowego na komputerze użytkownika zapisywane są niewielkie pliki tekstowe zwane cookies. W plikach tych przechowywane są informacje umożliwiające dostosowanie zawartości serwisu do preferencji użytkownika.

Użytkownik może zablokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

ŁĄCZA

Łącza do zewnętrznych stron internetowych:

W naszym serwisie znajdują się łącza do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. HeavyMovement nie ma żadnego wpływu na zamieszczone na tych stronach informacje i treści ani opisane produkty lub usługi. W związku z tym nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Łącza ze stron zewnętrznych kierujące do www.heavymovement.com

Zasady zamieszczania łączy kierujących do serwisu www.heavymovement.com:

1. Łącze powinno kierować do strony głównej lub jednego z działów serwisu. Łącze powinno mieć kompletny i bezwzględny adres pozwalający użytkownikowi pojedynczym kliknięciem przejść do strony głównej lub jednego z działów serwisu. Zabronione jest zamieszczanie serwisu heavymovement.com w ramkach na innych stronach.

2. O ile HM nie udzieli wyraźnej pisemnej zgody, na stronach internetowych linkujących do heavymovement.com nie można zamieszczać materiałów pochodzących z serwisu, np. przy użyciu ramek, przekierowań lub innych technik mających na celu ukrycie źródła informacji.

3. Niedozwolone jest zamieszczanie łączy do serwisu na stronach zawierających jakiekolwiek materiały zakazane, nielegalne, poniżające, obsceniczne, godzące w dobre obyczaje lub ład społeczny.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Użytkownik korzysta z serwisu na swoją własną i wyłączną odpowiedzialność. HeavyMovement w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty mogące wynikać z:

1. Niedostępności, konserwacji lub nieprawidłowego działania serwisu lub jego zasobów, ponieważ opiera się on na usługach świadczonych przez podmioty trzecie.

2. Błędów lub nieścisłości w opublikowanych informacjach, jak również braku przydatności, stosowności lub ważności serwisu lub dostępnych w nim zasobów dla potrzeb, działalności, wyników lub oczekiwań użytkowników.