AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

La pàgina web www.heavymovement.com es titularitat de Heavymovement, S.L. (en endavant HM), societat mercantil amb adreça al carrer Ferralla, 2. Pol. Ind. Sant Vicenç, (C.P. 08755) Castellbisbal, Barcelona, amb NIF: B-66365123, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 44475, Foli 125, Fulla 457150, Inscripció B 1.

Tel.: + 34 937 799 944

Fax.: +34 937 799 038

E-mail de contacte: info@heavymovement.com

 

ABAST DE L’AVÍS LEGAL

Aquest avís legal estableix les condicions generals que regulen, tant l’accès com la navegació, així com l’ús dels continguts de la present web.

La present pàgina web te caràcter merament informatiu.

El contingut publicat a la present pàgina web, en cap cas té caràcter d’assessorament.

HM en tot moment és reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web, així com del present avís legal o altres avisos legals específics.

 

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d’usuari. L’usuari accepta de plena forma i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web junt amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari és compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la, o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o el gaudi de la pàgina web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS

HM és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: texts, fotografies, i altres continguts audiovisuals, software, disseny gràfic, etc.), o compta amb la corresponent llicencia o autorització pel seu ús. L’accès a la navegació i l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicencia ni cessió total o parcial d’aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer ús, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de HM. El logotip “HM” és una marca registrada propietat de Heavymovement.

Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense autorització per escrit del seu titular.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tractament de les dades de caràcter personal i finalitat:

Segons estableix la normativa en matèria de protecció de dades (LOPD), així com la legislació relativa als serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI-CE), l’usuari accepta que les dades personals que de manera voluntària faciliti, mitjançant correu electrònic o mitjançant qualsevol altre mitjà posat a disposició en la present pàgina web, siguin incorporats a un fitxer informatitzat titularitat de Heavymovement, que la seva finalitat és gestionar les consultes i/o peticions realitzades.

Mitjançant l’enviament voluntari de dades personals, l’usuari presta el seu consentiment de manera expressa per l’enviament de comunicacions comercials o publicitat a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

Heavymovement es compromet a observar la obligació de secret de les dades de caràcter personal que siguin facilitats per l’usuari, a tractar-les de manera confidencial i adoptant les mesures de seguretat que segons la legislació corresponguin per evitar la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la seva tecnologia.

 

DRETS DE L’USUARI

L’usuari registrat podrà en qualsevol moment, exercitar els drets d’accès, rectificació, cancel·lació, i oposició segons estableix la LOPD, dirigint un escrit, on figurin les seves dades i el dret que desitja exercir, a través dels següents mitjans:

Per correu postal ordinari a:

Heavymovement

C/ Ferralla, 2. Pol. Ind. Sant Vicenç.

Castellbisbal 08755 Barcelona.

Per correu electrònic a lopd@heavymovement.com

 

MIDES DE SEGURETAT EN EL TRACTAMENT DE DADES

Heavymovement es compromet a observar la obligació del secret de les dades de caràcter personal que siguin facilitats per l’usuari, a tractar-les de manera confidencial i adoptant les mides de seguretat que segons la legislació correspongui per evitar la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que siguin exposades.

No obstant això, l’usuari deu ser conscient que la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable podent existir filtracions provocades per accions malintencionades de terceres persones.

 

ANALITICA WEB I ÚS DE “COOKIES”

Quan l’usuari accedeix a la pàgina web, es generen de manera automàtica e imperceptible arxius de text en el seu ordinador anomenats “cookies”. En aquests arxius s’emmagatzemen les preferències de l’usuari a l’accedir a la pàgina web, per recrear aquestes mateixes preferències en futures connexions.

L’usuari pot refusar l’ús de “cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada en el seu navegador.

 

LINKS

Enllaços a altres pàgines web externes:

En aquesta web es poden trobar links a altres pàgines web gestionades per tercers. Heavymovement no pot controlar la informació, contingut, productes o serveis facilitats en altres llocs web. Per això, no es fa responsable del contingut o altres aspectes de pàgines web alienes.

 

ENLLAÇOS EXTERNOS AMB DESTINACIÓ A www.heavymovement.com

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a www.heavymovement.com, aquest enllaç haurà de sotmetre’s a les condicions que a continuació es detallen:

1. L’enllaç es dirigirà a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L’enllaç, en qualsevol cas deurà ésser absolut i complert, portant a l’usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L’enllaç haurà d’abastar tota l’extensió de pantalla del portal de heavymovement.com

2. En cap cas, excepte amb expressa autorització per escrit per part de HM, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera heavymovement.com, incloent-ho com a part integrant de la seva web, utilitzant macros, redireccionaments o qualsevol altra mesura que impliqui ocultar l’origen de la informació.

3. No s’autoritza l’establiment d’enllaços des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants u obscens, contravenint la moral o l’ordre públic.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat en l’ús de la pàgina web correspon única i exclusivament a l’usuari, Heavymovement no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que pogués causar-se per:

1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament de la pàgina web o dels seus serveis i continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.

2. Les errades i omissions a la informació publicada, així com la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.