Transport i descàrrega de contenidors de ferralla fragmentada mitjançant volteig directe

OBJECTIUS

 • Reduir el cost de transport i descàrrega de ferralla rebuda per tren
 • Augmentar la productivitat de les operacions de descàrrega i classificació de la ferralla
 • Reduir el temps d'estança del tren dins la fàbrica. Reduir l'ocupació de les vies
 • Evitar la descàrrega de ferralla durant la nit degut a la proximitat d'un nucli urbà

COM ES TREBALLAVA ABANS DE LA MILLORA?

 • A l'origen, dins les instal·lacions de fragmentació de la ferralla, era necessari carregar la ferralla sobre camió i transportar-la a la zona d'apilat de vies, on es descarregava de nou. A l'arribada del tren, era necessari carregar, novament, aquesta ferralla dins el vagó corresponent
 • A l'arribada del tren a la fàbrica, aquest es descarregava mitjançant grua giratòria sobre camió de 25 Tones, qui la transportava a la campa corresponent. Per fer-ho, es requeria d'una grua giratòria i 4 camions a rotació fent viatges. El temps total d'aquesta operació era de 8 a 10 hores
 • La descàrrega del tren s'havia de fer en torn de matí per reduir les molèsties als veïns propers
 • A més a més, es requeria de la presència física d'un classificador de ferralla i d'una grua giratòria en la campa durant tot el procés de descàrrega, per a la recepció i apilat de la ferralla rebuda
 • Alta ocupació de la bàscula per els camions a rotació necessaris

COM ES TREBALLA ACTUALMENT?

S'ha dissenyat i fabricat uns contenidors especials de 20 peus per a ferralla, reforçats i adaptats per a la seva manipulació i transport per tren, certificats conjuntament amb l'operador ferroviari.

 • A l'origen, els contenidors de ferralla buits es transporten amb plataformes a la zona de fragmentació, on es carreguen directament, en hores vall, amb la mateixa giratòria assignada al procés de fragmentació
 • Un cop els contenidors són plens, es transporten de nou, mitjançant plataforma, a la zona de vies, on es carreguen directament mitjançant un carregador frontal
 • El tren de ferralla es rep a mitjanit i mitjançant un carregador frontal es descarreguen els contenidors directament sobre plataformes de transport
 • A mesura que el carregador frontal descarrega els contenidors de ferralla, aprofita per a carregar el tren de nou amb contenidors buits
 • El procés de descàrrega del tren no suposa més de 2 hores. El tren surt de la fàbrica i les vies queden lliures de nou per a l'entrada d'un nou tren
 • Un operari amb un tractor terminal transporta les plataformes al parc de ferralla i les aparca davant la pila corresponent
 • Al matí següent, un carregador frontal amb voltejador buida tots els contenidors amb la presència d'un classificador i una grua giratòria
 • Un cop s'han descarregat tots els contenidors, aquests es transporten de nou a la zona de vies a l'espera de l'arribada del proper tren

RESULTATS

 • Reducció del temps de descàrrega en un 75%
 • Volteig i classificació de la ferralla en horari flexible i amb major agilitat
 • Reducció del cost de descàrrega i classificació de la ferralla
 • Es possible descarregar ferralla en torn de nit sense produir molèsties als veïns
 • Major capacitat de treball a la zona de vies de la fàbrica
 • Millora del rendiment de les operacions en el punt d'origen de la ferralla