Zarządzanie składowiskami złomu

Specjalizujemy się w projektowaniu, prowadzeniu i kompleksowej kontroli składowisk złomu.
Aby zaspokoić potrzeby i spełnić wymagania Klientów, każdy przypadek rozpatrujemy odrębnie, proponujemy układ najlepiej pasujący do specyfiki danej stalowni, określamy zasoby niezbędne do sprawnego funkcjonowania oraz rodzaje i liczbę urządzeń potrzebnych do jak najefektywniejszej obsługi składowiska, zarówno jeżeli chodzi o koszty, jak i wydajność oraz jakość usług.
Udostępniamy Klientom najbardziej zaawansowaną technologię i dzielimy się naszą szeroką wiedzą, aby dostarczać szyte na miarę rozwiązania pozwalające uzyskać maksymalną wydajność roboczą przy rozsądnych nakładach finansowych.
Dysponujemy obszernym parkiem maszynowym obejmującym żurawie, ładowacze czołowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, platformy transportowe, kontenery, wagi, przesiewacze złomu itd. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić pełną elastyczność i maksymalną szybkość reagowania we wszelkich nagłych sytuacjach u Klienta.

Korzyści dla naszych Klientów

1. Specjalizujemy się w projektowaniu składowisk złomu. Na życzenie Klientów oferujemy dodatkowe usługi doradztwa

2. Przed przystąpieniem do realizacji projektujemy:

 • Schemat ruchu samochodów ciężarowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Rozmieszczenie i optymalną wielkość pryzm pozwalające skrócić czas transportu złomu na terenie zakładu
 • Rodzaje złomu składowanego na każdej pryzmie
 • Optymalną liczbę pryzm każdego rodzaju złomu
 • Rozprowadzanie złomu w dole odlewniczym
 • System transportu wewnętrznego złomu pozwalający usprawnić przejazdy i zoptymalizować koszty przewozu (samochody ciężarowe o wysokiej ładowności)
 • Organizację pracy umożliwiającą ograniczenie przestojów i maksymalne wykorzystanie dostępnej siły roboczej

3. Zapewniamy wszelkie usługi uzupełniające niezbędne do kompleksowego zarządzania składowiskiem złomu:

 • Przesiewanie złomu
 • Cięcie złomu
 • Cięcie nożycami
 • Cięcie dużych elementów stalowych przy użyciu palnika
 • Zarządzanie zakładami rozdrabniania
 • Odzyskiwanie metali
 • Rozbijanie skłębionych wiórów przy użyciu stalowej kuli

4. Redukcja lub całkowita eliminacja kosztów inwestycyjnych. Zapewniamy maszyny, infrastrukturę i pracowników niezbędnych do realizacji procesów

5. Ograniczenie kosztów konserwacji – zapewniamy własny sprzęt, a w razie jego braku sami dbamy o jego wypożyczenie

6. Redukcja kosztów transportu złomu dzięki optymalizacji procesów i ścisłej kontroli przewozów