Gestió de parcs de ferralla

A Heavymovement ens hem especialitzat en el disseny, operació i control integral de parcs de ferralla.
Per complir amb les necessitats i requeriments dels nostres clients, analitzem cada cas per separat, proposem el layout que millor s'adapta als requeriments de l'aceria, definim els recursos necessaris per a la seva operació i definim, també, la tipologia i quantitat d'equips necessaris per operar el parc de la forma més eficient possible, tant en cost com en productivitat i qualitat del servei.
És a dir, posem al servei dels nostres clients, la tecnologia puntera i el nostre ampli coneixement del servei per entregar solucions a mida que permetin assolir la màxima eficiència, tant operativa com econòmica.
Comptem amb una amplia flota de grues, carregadors frontals, camions, caps tractors, plataformes especials, bàscules, cribadores de ferralla, etc., que ens dota d'una gran versatilitat i d'una alta capacitat de resposta davant urgències i requeriments dels nostres clients.

Beneficis per als nostres clients

1. A Heavymovement estem especialitzats en el disseny de parcs de ferralla. Oferim un servei addicional d'assessorament a petició dels nostres clients

2. Previ a l'inici del contracte, dissenyem:

 • El layout de circulació dels camions interns i externs
 • La posició i dimensions òptimes de les piles, amb la finalitat de reduir els temps de transport intern de la ferralla
 • La tipologia de ferralla a emmagatzemar a cada pila
 • El nombre de piles òptim per a cada tipologia de ferralla
 • La distribució de la ferralla dins el fossat de l'aceria
 • El sistema de transport intern de ferralla per a optimitzar els viatges i el cost de transport (camions amb alta capacitat)
 • Organització dels treballs per tal d'optimitzar els temps morts i obtenir el màxim aprofitament del personal

3. Abarquem totes aquelles operacions complementàries exigides per una gestió complerta d'un parc de ferralla:

 • Cribatge de ferralla i terres
 • Tall de ferralla
 • Cisallat
 • Tall de grans masses d'acer a llança
 • Gestió de plantes fragmentadores
 • Recuperació metàl·lica
 • Trencament de raspes d'acer amb bola d'acer

4. Reducció o eliminació del cost d'inversió. Heavymovement proporciona tota la maquinaria, l'infraestructura i el personal necessari per a l'operació dels processos

5. Minimització de les despeses de manteniment, ja que els equips són propis o en el seu defecte són operats i entregats en concessió a Heavymovement

6. Disminució del cost de manipulació de la ferralla mitjançant l'optimització dels processos i el control estricte dels moviments