Zarządzanie magazynami półwyrobów i wyrobów gotowych

Oferujemy kompleksową usługę zarządzania magazynami obejmującą następujące elementy:

 • Odbiór materiałów z linii produkcyjnej
 • Transport odebranych materiałów do magazynu lub w miejsce dalszego przetwarzania/wykorzystania
 • Składowanie materiałów według rodzaju
 • Kompleksowe zarządzanie magazynem
 • Dostarczanie składowanych materiałów na samochody ciężarowe realizujące transport zewnętrzny lub w miejsce dalszego przetwarzania/wykorzystania

Sami projektujemy i konstruujemy urządzenia do przenoszenia materiałów. Podczas projektowania bierzemy pod uwagę następujące aspekty:

 • Bezpieczeństwo operacji
 • Wysoka wydajność procesu
 • Możliwość wykorzystania urządzeń przy różnych operacjach i produktach
 • Redukcja szkód materiałowych
 • Niski koszt

Prosimy o kontakt, jeżeli chcą Państwo, abyśmy indywidualnie przeanalizowali przypadek Państwa przedsiębiorstwa. Możemy zaoferować wyjątkowo korzystne rozwiązania.

Jakie korzyści wynikają ze współpracy z naszą firmą?

 •  Zaprojektujemy optymalny układ magazynu, rozmieszczenie materiałów według typu, drogi dla samochodów ciężarowych oraz wymiary poszczególnych pryzm. Krótko mówiąc – całkowicie przeorganizujemy Państwa magazyn
 • Określimy maszyny i urządzenia specjalne niezbędne do poszczególnych zastosowań
 • Określimy optymalne zasoby niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości i poziomu usług
 • Przeanalizujmy ogół procesów celem ograniczenia przestojów i wyeliminowania potencjalnie niebezpiecznych operacji
 • Zaproponujemy nowe koncepcje i zalecenia dla pozostałych procesów
 • Ciągłe doskonalenie jest jednym z naszych naczelnych priorytetów