Gestió de magatzems de productes intermedis/acabats

Oferim als nostres clients un servei integral per a la gestió dels seus magatzems que inclou les següents operacions:

 • Evacuació del material de la línia de fabricació
 • Transport del material evacuat al magatzem o punt de consum, segons correspongui
 • Emmagatzematge del material segons la seva tipologia
 • Gestió total del magatzem
 • Entrega del material emmagatzemat sobre camió extern o al punt de consum que correspongui

A Heavymovement dissenyem i fabriquem els nostres propis útils per a la manipulació dels materials. El disseny es realitza en base als següents aspectes:

 • Seguretat en l'operació
 • Alta productivitat del procés
 • Flexibilitat de l'útil per a diferents operacions i/o productes
 • Minimització dels danys als materials
 • Baix cost

Contacti'ns si necessita que estudiem el seu cas. Podem proposar-li un disseny altament beneficiós per a les seves operacions.

¿Quines avantatges té contractar-nos?

 • Dissenyem el layout òptim dels seu magatzem, posició de materials per tipologia, sentits de circulació dels camions, dimensions i tipologies de les piles. És a dir, li reorganitzem per complet el seu magatzem
 • Definim la maquinaria i els útils específics necessaris per a cada aplicació
 • Definim els recursos òptims necessaris per a donar resposta a les seves exigències de qualitat i servei
 • Analitzem tots els processos per a reduir temps morts, sobre manipulacions, actuacions insegures, etc.
 • Aportem noves idees i recomanacions per a la resta dels seus processos
 • Estem altament compromesos amb la millora continua