Recuperació d’acer i altres metalls valuosos

El cost de les matèries primeres en el sector siderúrgic és un dels costos principals dins l'industria, pel que el seu ús i aprofitament és essencial. El nostre servei de recuperació metàl·lica augmenta la rendibilitat dels nostres clients, maximitzant l'aprofitament dels seus recursos.

Algunes de les operacions de recuperació metàl·lica que realitzem:

  • Recuperació d'acer en escòries
  • Trituració d'escòries i recuperació de l'acer reclòs
  • Neteja en interior d'aceries
  • Neteja dels residus provinents del picatge de refractaris i buidat de forns
  • Recuperació dels metalls pesats en residus provinents dels fums de l'aceria
  • Cribatge de ferralla i terres provinents del parc de ferralla
  • Recuperació metàl·lica en residus provinents de plantes fragmentadores
  • Recuperació d'acers inoxidables
  • Retirada i recuperació d'escapçaments metàl·lics
  • Cribatge de cascarilla