Transport wyrobów hutniczych i produktów ubocznych

Heavymovement świadczy na rzecz zakładów produkcyjnych szereg usług w zakresie transportu wewnętrznego wyrobów hutniczych i produktów ubocznych o dowolnej masie i objętości:

  • Surowce (złom, węgiel, ruda itp.)
  • Kęsiska
  • Żużel
  • Wyroby płaskie
  • Szpule i rolki
  • Kształtowniki konstrukcyjne
  • Odpady hutnicze
  • Produkty uboczne powstałe w wyniku wytwarzania i przetwarzania stali
  • Zgorzelina

Dysponujemy szeregiem urządzeń i maszyn własnego projektu i produkcji, stanowiących najlepszą odpowiedź na wszystkie potrzeby naszych Klientów