Trasllat de productes siderúrgics i subproductes

Heavymovement posa a disposició de les plantes productives una amplia gamma de serveis enfocats a acomplir amb les necessitats de transport intern de productes metàl·lics i subproductes de qualsevol tonatge i volum:

  • Matèries primeres (ferralla, carbó, mineral, etc.)
  • Palanquilla
  • Escòries
  • Productes plans
  • Bobines i rollos
  • Perfil estructural
  • Residus siderúrgics
  • Productes derivats de la fabricació i transformació de l'acer
  • Cascarilla

Comptem amb útils i equips únics dissenyats i fabricats per nosaltres per a donar millor resposta a cadascuna de les necessitats dels nostres clients.