Usuwanie i transport żużlu

Firma Heavymovement opracowała wysoko wyspecjalizowaną metodę usuwania gorącego żużlu, która umożliwia przeprowadzenie tej skomplikowanej operacji przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Nasze ładowacze żużlu oraz samochody ciężarowe zostały specjalnie zaprojektowane i dostosowane do wymogów eksploatacji i bezpieczeństwa.
Ze względu na wysokie koszty likwidacji żużlu oraz pojawienie się nowych zastosowań komercyjnych Heavymovement oferuje konkurencyjne i wydajne rozwiązania obejmujące rozdrabnianie, przesiewanie i odzysk metali z żużlu stalowniczego, dzięki którym ten produkt uboczny przestaje być tylko i wyłącznie kłopotliwym odpadem.