Evacuació i transport d’escòries

Heavymovement ha desenvolupat un procediment altament especialitzat per a l'evacuació d'escòries calentes que ens permet realitzar aquesta complexa operació a uns nivells de seguretat molt elevats.

Els nostres carregadors d'escòria, juntament amb els camions que utilitzem, han sigut prèviament dissenyats i modificats per nosaltres per tal d'adaptar-los a les màximes exigències operatives i de seguretat.

Degut a l'alt cost d'eliminació de les escòries i a l'aparició de noves aplicacions comercials, a Heavymovement oferim una solució per a la seva trituració, cribatge i recuperació metàl·lica altament competitiva i eficient, donant valor a les escòries siderúrgiques resultants.