Wieloprzyczepowy system transportowy o ładowności 240 ton

CELE

  • Redukcja kosztów transportu wewnętrznego wyrobów hutniczych
  • Zwiększenie wydajności załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych
  • Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na terenie fabryki

EFEKTY

  • Oddanie do użytku systemu transportowego o ładowności 240 ton
  • Elastyczny system umożliwiający transport wszystkich wyrobów hutniczych potrzebnych w stalowni
  • Ograniczenie ruchu na terenie zakładu o 80%
  • Oszczędność paliwa
  • Prosta konserwacja