Sistema multi tràiler per al transport de 240 Tones

OBJECTIUS

  • Reduir el cost de transport intern de productes siderúrgics
  • Augmentar la productivitat en las operacions de càrrega i descàrrega de camions
  • Reduir el trànsit de camions dins la fàbrica
RESULTATS
  • S'habilita un sistema de transport amb capacitat per a 240 Tones
  • Sistema flexible que permet transportar la totalitat dels productes siderúrgics necessaris en las aceries
  • Reducció del trànsit dins la planta en un 80%
  • Reducció en el consum de combustible
  • Fàcil i senzill manteniment