Transport aïllat per carretera de palanquilla en calent

OBJECTIUS

  • Estalvi en el consum de gas al forn de laminació del nostre client
  • Dissenyar un sistema de transport que permeti transportar palanquilla en calent entre les seves plantes d'aceria i laminació
  • Certificar i legalitzar el disseny per a poder circular per carreteres exteriors convencionals
  • Reduir al mínim la pèrdua de temperatura de les palanquilles durant el trajecte
  • Disseny econòmic i competitiu

RESULTATS

  • Es dissenya i fabrica un remolc que permet transportar 25 tones de palanquilla completament aïllat
  • Es certifica el conjunt com a apte per a poder circular per carreteres convencionals
  • Les pèrdues de temperatura en l'interior són quasi bé nul·les
  • Sistema àgil per a la càrrega i descàrrega amb pont grua
  • Estalvi important en el consum de gas