Izolowany transport drogowy gorących kęsisk

CELE

  • Mniejsze zużycie gazu w piecu walcowniczym Klienta
  • Zaprojektowanie systemu umożliwiającego przewóz gorących kęsisk między stalownią i walcownią
  • Homologacja umożliwiająca jazdę po drogach publicznych
  • Ograniczenie do minimum strat ciepła podczas przewozu kęsisk
  • Ekonomiczny i konkurencyjny projekt

EFEKTY

  • Zaprojektowano i wyprodukowano całkowicie izolowaną przyczepę umożliwiającą przewóz do 25 ton kęsisk
  • Uzyskano homologację umożliwiająca jazdę po drogach publicznych
  • Niemalże zerowe straty ciepła wewnątrz
  • Sprawny system załadunku i rozładunku z wykorzystaniem suwnicy pomostowej
  • Znaczna oszczędność gazu